Powodem wystąpienia proboszcza o utworzenie Sanktuarium, kierującego parafią polanicką od 20 lat było dobro duchowe powierzonych mu wiernych jak i gorące pragnienie szerzenia kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Idealnym miejscem dla tego typu Sanktuarium jest kościół polanicki, ze względu na fakt umieszczenia w nim, w latach powojennych (1945), łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, przywiezionego przez repatriantów ze Stanisławowa. Diecezja świdnicka choć posiada liczne sanktuaria maryjne, nie ma jeszcze specjalnego miejsca, w którym oddawana byłaby cześć Matce Bożej w jej wizerunku Nieustającej Pomocy. Parafia polanicka znajduje się w miejscowości uzdrowiskowo-wypoczynkowej, szeroko odwiedzanej przez turystów i kuracjuszy. Przyjeżdżają tutaj ludzie chorzy na ciele i na duszy, szukając pomocy także przed łaskami słynącym obrazem. Równie wielką czcią otaczany jest obraz przez miejscowych parafian, którzy swoje prośby kierują przed oblicze Maryi w każdą środę podczas nabożeństwa nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

 

Utworzenie diecezjalnego Sanktuarium następuje w momencie historycznym, w 110 rocznicę koronacji Jezusa i Maryi tej świętej Ikony. Koronacje jej łaskami słynących obrazów lub figur koronami papieskimi są szczególną formą oddania czci Maryi. W sanktuarium Matki Bożej w specjalnie przygotowanym ołtarzyku, niżej łaskami słynącego Obrazu zostały umieszczone relikwie bł. Jana Pawła II. Z tej okazji zawieszono i poświęcono nowy Obraz Błogosławionego. W parafii istnieje żywy kult Błogosławionego, a obecność relikwii z pewnością przyczyni się do jego rozwoju. Dzięki wstawiennictwu Błogosławionego powstało wiele dobrych dzieł (Regionalna Szkoła Turystyczna nosi Jego Imię, także ulica nosi nazwę Jana Pawła II, przy której znajduje się Specjalistyczne Centrum Medyczne oraz obelisk kamienny upamiętniający na specjalnej tablicy śmierć i beatyfikację Jana Pawła II, w kościele znajduje się witraż z wizerunkiem Błogosławionego, wykonany na 100-lecie kościoła, również Ziemia Kłodzka to teren związany z osobą bł. Jana Pawła II – wielokrotnie bywał tutaj, korzystając z walorów turystycznych Kotliny Kłodzkiej oraz z jej duchowego bogactwa. Ustanowienie Sanktuarium niewątpliwie wzmocni obecny kult i przyczyni się do pogłębienia życia religijnego nie tylko polanickiej parafii, ale także przybywających tu ludzi. Będzie także impulsem do dalszego krzewienia kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w diecezji świdnickiej. Parafia została przygotowana do otwarcia sanktuarium przez rekolekcje wielkopostne głoszone przez oo. Redemptorystów.

Sama uroczystość składała się z 3 części. Pierwszą część stanowiła Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którą o godz. 16.15 przed Obrazem rozpoczął wikariusz ks. Marcin Zawada. Druga część o godz. 17.00 była już transmitowana drogą radiową i telewizyjną. Rozpoczęła się procesją wejścia w składzie: licznie przybyli ministranci, pełna asysta (turyferariusz i nawikulariusz, akolici świec, krzyż, poczty sztandarowe, ministranci i lektorzy), koncelebransi (księża dekanalni, dziekan kłodzki, kustosz Sanktuarium w Bardzie Śl., wicedziekan z dekanatu Bystrzyca Kł., księża emeryci). Następnie parafianin Wojciech Kupiec wraz z żoną Katarzyną i dziećmi Jakubem i Kacprem nieśli relikwie bł. Jana Pawła II. Biskupowi Świdnickiemu towarzyszyli Kanclerz Kurii Świdnickiej ks. prałat Stanisław Chomiak, proboszcz i dziekan bielawski, ks. prałat Antoni Kopacz, proboszcz i dziekan polanicki oraz, Diakon Andrzej Paraciej z parafii Chrystusa Króla w Dzierżoniowa. Przy ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy Biskup Świdnicki na specjalnie przygotowanym ołtarzyku umieścił Relikwiarz z kroplą krwi bł. Jana Pawła II a następnie poświęcił Obraz przedstawiający Błogosławionego, przytulonego do Krzyża papieskiego, autorstwa Jerzego Zenki, tut. ikonografa i malarza. Następnie ks. prałat Antoni Kopacz nakreślił krótką historię i skierował do Biskupa Świdnickiego prośbę o ustanowienie Sanktuarium, dając uzasadnienie potrzeby tego Sanktuarium Kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej ks. prałat dr Stanisław Chomiak odczytał Dekret Biskupa Świdnickiego erygujący Diecezjalne Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy.

W modlitwie zawierzenia Matce Bożej parafii i diecezji wzięli udział przedstawiciele dzieci (Anna Lewicka, Piotr Bielawski), młodzieży (Magdalena Seń i Jan Anuszkiewicz), parafii (Irena Indrzejczyk, Elżbieta Górecka), miasta i uzdrowiska {dr Joanna Styczyrz-Szykowska, Grażyna Szewelańczyk). W zawierzeniu do Matki Nieustającej Pomocy popłynęły słowa przedstawicieli różnych stanów i biskupa świdnickiego: „Oddajemy Ci wszystkie dzieci, zwłaszcza te nienarodzone, zagrożone i niechciane, dzieci opuszczone i pozbawione miłości, ukryj je w swoich matczynych dłoniach i uzupełnij braki miłości, których doświadczyły. Oddajemy Ci ludzi młodych, często zagubionych i dotkniętych różnymi zranieniami, poszukujących szczęścia i gorąco pragnących miłości. Oddajemy Ci Matko wszystkie rodziny, zwłaszcza te w których toczy się walka o dobro, które przeżywają kryzysy i cierpią na brak wzajemnego zrozumienia i przebaczenia. Oddajemy Ci rodziny rozbite, dotknięte alkoholizmem, rozłąką spowodowaną emigracją. Zamieszkaj Matko w tych wszystkich domach, w których brakuje miłości. Oddajemy Ci wszystkich samotnych i opuszczonych, chorych i cierpiących, pozbawionych nadziei i wyrzuconych na margines życia. Dotknij ich wszystkich swoją matczyną dłonią, pozwól odczuć bezgraniczną miłość Boga, która rozświetla największe cierpienie, opuszczenie i chorobę. Oddajemy Ci całą naszą wspólnotę diecezjalną, niech Kościół, który wspólnie budujemy staje się podobny do Ciebie, Matko, zawsze wsłuchany w głos Boga, otwarty na przemieniające działanie Ducha Świętego, pokorny i gotowy nieustannie pomagać każdemu człowiekowi w odnalezieniu Boga, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen".

Trzecią cześć uroczystości stanowiła Msza św. odprawiana przez Biskupa Świdnickiego wraz z przybyłymi księżmi. Msza św. rozpoczęła się aspersją, Liturgię Słowa przygotowała młodzież Regionalnej Szkoły Turystycznej. Wszystkie śpiewy wykonała miejscowa schola pod kierownictwem pani Magdaleny Ptaszek. W homilii księdza biskupa przewijały się trzy wątki: wielkanocny, maryjny i bł. Jana Pawła II. Biskup Świdnicki podkreślił rolę Sanktuarium dla diecezji, na Ziemi Kłodzkiej i dla parafii. W procesji na Ofiarowanie dary niosła rodzina lekarzy: Monika i Maciej Lekan wraz z dziećmi: Michałem i Pawłem. Po Komunii św. podziękowania złożyli: Burmistrz Miasta Polanicy Zdroju mgr inż. Jerzy Terlecki i pani mgr Irena Sadko, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz ks. prałat Antoni Kopacz. Burmistrz w imieniu Miasta Polanicy Zdroju skierował następujące słowa:

„Wasza Ekscelencjo, Księże Biskupie, Drodzy zaproszeni Goście, różnych szczebli i godności, Najdostojniejszy Księże Prałacie, Czcigodny Ojcze Marcinie, wraz z całą redakcją i współpracownikami, Drodzy słuchacze i telewidzowie, uczestniczący w dzisiejszej uroczystości za pośrednictwem Radia Maryja i Telewizji TRWAM oraz Telewizji Sudeckiej.

W sierpniu ubiegłego roku zakończyliśmy obchody setnej rocznicy budowy tego kościoła. Nasze miasto rozwinęło się bardzo mocno pod koniec XIX wieku, a wraz z tym rozwojem zapadła decyzja o budowie okazałej świątyni. Twórcy świetności Polanicy doskonale zdawali sobie sprawę, że zdrowie fizyczne, którego szukali w naszym uzdrowisku kuracjusze jest nieodłącznie związane ze zdrowiem duchowym. Nową kartę w dziejach miasta zapisali napływowi mieszkańcy, którzy w latach powojennych podejmowali tradycje uzdrowiskowe kurortu. Wtedy do naszej świątyni przywieźli ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która opiekowała się nami przez ten czas. Opiekowała się dobrze – dzisiejszy wygląd miasta, prowadzone inwestycje to bez wątpienia wynik tak pracy i wysiłku wielu ludzi, jak i Bożego błogosławieństwa. Nie chcemy pozostawać tylko na poziomie rozpamiętywania historii. Pragniemy patrzeć w przyszłość i wnosić swój udział do skarbca kultury, infrastruktury i duchowości naszego miasta.

Dziękujemy Waszej Ekscelencji za przychylenie się do prośby naszego proboszcza i zgodę na ustanowienie w Polanickim kościele Sanktuarium. Dziękujemy Ks. prałatowi za determinację w ciągłej pracy na rzecz miejscowej wspólnoty wierzących i wszystkich ludzi dobrej woli. Dziękujemy wreszcie ojcom redemptorystom i telewizji sudeckiej za transmisję i pokazanie naszego pięknego miasta całemu światu. Wszystkich zaś zapraszamy do naszego miasta po zdrowie tak fizyczne, jak i duchowe! Równocześnie zapraszamy do polanickiego Sanktuarium. Każdy kto przyjdzie do Niej niech doświadcza Bożej miłości, by zapragnąć jej jeszcze bardziej. Niech Nieustannie Pomagająca staje się dla modlących się przed Jej świętym wizerunkiem ciągle dostępna, niech czuwa nad nami i okrywa nas płaszczem zrozumienia i pociechy”.

tekst: ks. prałat Antoni Kopacz

f