960 godzin dla rodzin

Zachęcamy do modlitwy w intencji rodzin