Koronka na ulicach

„Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata”

W 2007 roku w Łodzi zrodziła się idea „Koronki na ulicach miast świata”, czyli odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego na skrzyżowaniach ulic.
Koronkę zaplanowano na 28 września 2008 roku, w dniu beatyfikacji księdza Michała Sopoćki, spowiednika siostry Faustyny, na godz. 15.00. I od tego czasu akcja modlitwy, tego samego dnia i o tej samej godzinie, rozpowszechniła się na cały świat.
W naszym mieście, tradycyjnie już, w kilku miejscach spotykają się grupki wiernych, aby w Godzinie Miłosierdzia odmawiać tę piękną modlitwę, której nauczyła nas święta Faustyna, w intencjach Ojca Świętego Franciszka, naszej Ojczyzny i o pokój na świecie.
W tym roku szczególnie modliliśmy się o pokój na Ukrainie.
Jezu, ufam Tobie! Jezu, ufam Tobie! Jezu, ufam Tobie!

Barbara Woronowicz

koronka na ulicach polanicy-zdroju