Parafialna pielgrzymka do Guadalupe

Pielgrzymowanie jest mocno wpisane w chrześcijańskie życie człowieka. Ludzie pielgrzymują do różnych sanktuariów na całym świecie, aby powierzać swoje życie Panu Bogu i prosić przez wstawiennictwo Matki Bożej lub Świętych Patronów o potrzebne łaski.

3 lutego wyrusza parafialna pielgrzymka – wraz z Księdzem Proboszczem – do sanktuarium Matki Bożej w Guadalupe w Meksyku. Pielgrzymi obiecują modlitwę w naszych intencjach. My będziemy im duchowo towarzyszyć, prosząc o szczęśliwą podróż oraz o szczęśliwy pobyt.

Zawierzamy ich Matce Najświętszej. Niech ich bezpiecznie prowadzi. Niech również czas pielgrzymki, a więc „rekolekcji w drodze” stanie się doskonałą okazją, aby umocnić swoją wiarę. 

Ks. Mateusz Matusiak