Pozdrowienie Józefowe

Anioł Pański ukazał się w śnie Józefowi. Aby nie oddalał Maryi.

Bądź pozdrowiony Józefie, bogaty w łaskę, Pan z Tobą. Błogosławiony jesteś między mężami i błogosławiony owoc żywota Maryi Dziewicy, Jezus. Święty Józefie, Ojcze, Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Józefie, Synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi Twej małżonki. Albowiem z Ducha Świetego jest to, co się w Niej poczęło.

Bądź pozdrowiony Józefie…

Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud z jego grzechów.

Bądź pozdrowiony Józefie…

Módl się za nami, chwalebny Patriarcho św. Józefie. Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Panie Jezu, wsparci opieką Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej; prosimy łaskawość Twoją, aby nasze serca odrzucały wszystko, co ziemskie, a miłowały Ciebie, prawdziwego Boga doskonałą miłością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi…

Za odmówienie Pozdrowienia Józefowego, można uzyskać odpust cząstkowy na mocy dekretu Biskupa Ignacego Deca z dnia 19.03.2017