Ogłoszenia duszpasterskie 12 lutego 2023

VI Niedziela w ciągu roku