Boże Ciało

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest jednym z największych świąt w roku liturgicznym. Chrystus powierzył Kościołowi, Sakrament Eucharystii jako duchowy pokarm wiernych i zadatek życia wiecznego. Kościół zawsze przyjmuje ten Sakrament z wiarą i miłością. W tym dniu w naszych parafiach odbywają się tradycyjne procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy ulicami naszych miast i wsi. Uczestnictwo w procesji jest wyznaniem wiary i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu. Rozważając poszczególne Ewangelie (Mt 26, 17-19.26-29; Mk 8, 1-9; Łk 24, 13-16.28-35; J 17,20-26), kontempluje tajemnicę Eucharystii jako Ofiary, jako Pokarmu duszy, jako zadatku życia wiecznego, jako Sakramentu jedności Kościoła. Niech przez udział w procesji w dzień Bożego Ciała i przez całą oktawę, Pan rozbudzi w nas większe pragnienie przyjmowania Go w Komunii świętej.