Dekanat Polanica – Zdrój

“Każda diecezja lub inny Kościól partykularny powinny być podzielone na odrębne części czyli parafie. Celem wsparcia pasterzowania przez wspólne działanie, kilka sąsiednich parafii może być łączonych w specjalne zespoły, takimi są wikariaty rejonowe (dekanaty).” (374 KPK)

Dziekan: ks. Wojciech Jarosław Dąbrowski
Wicedziekan: ks. Grzegorz Todorowski

Parafia pw. św. Wita
Niwa 25, 57-320 Polanica – Zdrój
tel. 74 868 15
ks. Robert Krupa – administrator

Parafia pw. św. Jerzego
Szalejów Górny 120, 57-314 Szalejów Górny
tel. 74 868 71 29
ks. Grzegorz Todorowski – proboszcz

Parafia pw. Chrystusa Króla
ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica – Zdrój
tel. 74 868 13 17
o. Zdzisław Świniarski SSCC – proboszcz

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Pokoju
ul. Staffa 41, 57-320 Polanica – Zdrój
tel. 74 868 17 86
o. Rafał Kapała SSCC – proboszcz

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP
ul. Kamienna 8, 57-320 Polanica – Zdrój
tel. 74. 868 13 85
ks. Wojciech Jarosław Dąbrowski – proboszcz
ks. Mateusz Matusiak – wikariusz

Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
Stary Wielisław 83b, 57-300 Kłodzko
tel. 74 868 15 26
o. Henryk Dereń SSCC – proboszcz

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela
ul. Kościelna 4, 57-330 Szczytna
tel. 74 868 32 20
ks. Jacek Wardak MSF – proboszcz
ks. Jacek Cieślak MSF – wikariusz
ks. Marcin Jodaniewski MSF – wikariusz

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Pokoju
ul. Zamkowa 10, 57-330 Szczytna
tel. +48 506 878 231
ks. Grzegorz Kamiński MSF – proboszcz