Dzień Życia Konsekrowanego 

W Święto Ofiarowania Pańskiego, przypada – z inicjatywy św. Jana Pawła II – Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Jest to dzień, w którym Siostry Zakonne, Bracia i Ojcowie, wracają do początków swojego zakonnego powołania. Dziękują Panu Bogu za dar wierności i proszą, aby Pan zachował ich na zawsze w swojej miłości. 

Pragniemy otoczyć modlitwą wszystkie Zgromadzenia Zakonne posługujące w naszej parafii: Siostry Józefitki, Siostry Jadwiżanki, Siostry Boromeuszki, Siostry Werbistki i Siostry Urszulanki. Dziękujemy za ich świadectwo życia i powołania, dziękujemy za każdy gest życzliwości oraz miłości do Boga i drugiego człowieka. 

Życzymy, aby Siostrom nigdy nie brakło gorliwości w praktykowaniu miłości oraz wypełnianiu swoich codziennych obowiązków.  Niech Święci Patronowie Waszych Zgromadzeń, mają Was zawsze w swojej opiece. Wypraszam Wam również dar nowych powołań do Waszych wspólnot. 

Niech Bóg Was prowadzi! 

Ks. Mateusz Matusiak