Intronizacja Relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej

Bł. Hanna Chrzanowska, polska pielęgniarka, jest wzorem miłości bliźniego. Dostrzegała w ludziach cierpiących i chorych samego Chrystusa. Przez Jej wstawiennictwo zawierzamy Panu Bogu wszystkich pracowników Służby Zdrowia, zwłaszcza pielęgniarki, aby z ufnością i miłością realizowały swoje życiowe powołanie.

Od 26 – 30 stycznia 2024 r., przed Relikwiami bł. Hanny Chrzanowskiej możemy modlić się w kaplicy szpitalnej w Polanicy – Zdroju. W piątek 26 stycznia 0 g. 11.00 miała miejsce uroczystość wprowadzeni Relikwii do kaplicy i nabożeństwo ku czci Błogosławionej. Obrzędowi temu przewodniczył ks. Kazimierz Marchaj, jeden z kapelanów szpitala.

Bł. Hanno Chrzanowska, módl się za nami!