Misje Święte 16 – 24 września 2023

SOBOTA – 16 IX 2023

g. 1700 – Uroczysta Msza Święta na rozpoczęcie Misji Święty, połączona z obrzędem wprowadzenia Misjonarzy 

NIEDZIELA – 17 IX 2023 DZIEŃ ROZPOCZĘCIA MISJI ŚWIĘTYCH

g. 700; g. 830; g. 1000; g. 1130; g. 1700 – Msze św. z nauką misyjną dla wszystkich

Po wieczornej Mszy św. nauka tematyczna: „Pogaństwo, magia, cała prawda, błogosławieństwo i przekleństwo w rodzinie –jak to rozumieć?”

PONIEDZIAŁEK – 18 IX 2023 DZIEŃ OSOBISTEJ REFLEKSJI

g. 845 – modlitwy poranne

g. 900 – Msza św. z nauką misyjną 

g. 1600 – Spotkanie misyjne dla dzieci

g. 1630 – nabożeństwo misyjne 

g. 1700 – Msza św. z nauką misyjną 

Po wieczornej Mszy św.: Spotkanie misyjne dla kobiet, które zakończy się apelem maryjnym (przynosimy lampiony)

WTOREK – 19 IX 2023 DZIEŃ ŻYWEJ WIARY

Na Msze św. przynosimy świece – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i sakramentu bierzmowania 

g. 845 – modlitwy poranne

g. 900 – Msza św. z nauką misyjną 

g. 1600 – Spotkanie misyjne dla dzieci

g. 1630 – nabożeństwo misyjne 

g. 1700 – Msza św. z nauką misyjną 

Po wieczornej Mszy św.: Spotkanie misyjne dla mężczyzn, które zakończy się apelem maryjnym (przynosimy lampiony)

ŚRODA – 20 IX 2023 DZIEŃ PRZEBACZENIA I POJEDNANIA 

Środa i czwartek są dniami spowiedzi misyjnej

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

g. 800 – 900

g. 1600 – 1700

g. 845 – modlitwy poranne

g. 900 – Msza św. z udzieleniem Sakramentu umocnienia chorych oraz z błogosławieństwem Eucharystycznym

g. 1500 – KAPLICA SZPITALNA: Msza św. z udzieleniem Sakramentu umocnienia chorych 

g. 1600 – Spotkanie misyjne dla dzieci

g. 1630 – nabożeństwo misyjne 

g. 1700 – Msza św. z nauką misyjną 

Po wieczornej Mszy św. nauka tematyczna: Zagrożenia człowieka od strony praktyk okultystycznych, zakończona apelem maryjnym

CZWARTEK – 21 IX 2023 DZIEŃ RODZINY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

g. 800 – 900

g. 1600 – 1700

g. 845 – modlitwy poranne

g. 900 – Msza św. Modlitwy za wdowy i osoby samotne

g. 1630 – Nabożeństwo do Świętej Rodziny 

g. 1700 – Uroczystość Misyjna dla małżonków z obrzędem odnowienia przyrzeczeń – błogosławieństwo rodzin, zakończone apelem maryjnym 

PIĄTEK – 22 IX 2023 DZIEŃ KRZYŻA I PAMIĘCI O NIEOBECNYCH 

g. 845 – modlitwy poranne

g. 900 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich. Modlitwy za konających – Droga Krzyżowa

g. 1500 – Modlitwy za zmarłych na cmentarzu – przynosimy znicze

g. 1630 – nabożeństwo misyjne 

g. 1700 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich. Modlitwy ekspiacyjne, wynagradzające Majestatowi Bożemu za najcięższe grzechy parafii, zakończone apelem maryjnym 

SOBOTA – 23 IX 2023 DZIEŃ POŚWIĘCONY MATCE NAJŚWIĘTSZEJ I ŚW. JÓZEFOWI

g. 845 – modlitwy poranne

g. 900 – Msza św. z nauką misyjną 

g. 1100 – nabożeństwo dla dzieci przedszkolnych z błogosławieństwem dzieci i matek w stanie błogosławionym

g. 1630 – nabożeństwo misyjne 

g. 1700 – Msza św. z nauką misyjną. Po Mszy św. procesja wokół kościoła i uroczyste zawierzenie parafii Świętej Rodzinie z Nazaretu

NIEDZIELA – 24 IX 2023 DZIEŃ ZAKOŃCZENIA MISJII ŚWIĘTYCH

W czasie Mszy św. o g. 1700 błogosławieństwo krzyży misyjnych 

g. 700,  g. 830 g. 10.00, g. 11.30 – Msze św. z nauką misyjną i błogosławieństwo apostolskie

g. 1700 Uroczysta Msza św. z nauką misyjną kończącą Misje Święte. Po Mszy św. nabożeństwo dziękczynne –procesja do Krzyża Misyjnego. 

Modlitwa w intencji Misji Świętych

O dobry i miłosierny Boże, nasz Ojcze! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świętych, które odbędą się w naszej parafii. Spraw łaskawie, aby te Misje przyniosły Tobie większą chwałę, a duszom naszym zbawienny pożytek. Ty, bowiem chcesz, żeby wszyscy ludzie poznali prawdę i byli zbawieni, lecz bez Twojej łaski nic nie możemy uczynić. Dlatego z wielką ufnością wołamy do Ciebie słowami Twojego Syna: „Przyjdź Królestwo Twoje!” Panie Jezu! Pomóż nam dobrze przygotować się i owocnie przeżyć czas Misji Świętych. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko własnej duszy, ale też zbawienia dusz bliźnich naszych, którzy daleko żyją od Ciebie. Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i nam, aby za łaską Twoją odnowiło się oblicze naszej parafii. Maryjo, Matko Boża i ucieczko grzeszników, bądź Matką parafii naszej i wspieraj nas prośbami swymi. Święty Józefie, Głowo Świętej Rodziny, czuwaj nad nami, jak czuwałeś nad Niepokalaną Matką i Jej Bożym Synem. Najświętsza Rodzino z Nazaretu Ciebie na patronkę i opiekunkę Misji naszych obieramy. Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam i ratujcie nas. Amen.

Misje Święte prowadzą

Misjonarze Świętej Rodziny