Nabożeństwa różańcowe

Zapraszamy do modlitwy różańcowej w naszym kościele codziennie o g. 16.30.