Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Wspominamy w tym dniu wjazd Chrystusa do Jerozolimy, który w tym właśnie mieście umarł i zmartwychwstał. Tradycyjne błogosławieństwo palm odbywało się w czasie każdej Eucharystii.