Spotkania biblijne

Drodzy Parafianie! Z nieukrywaną radością chcielibyśmy Was zaprosić do wspólnej drogi. Drogi modlitwy metodą: LECTIO DIVINA. To droga, na której będziemy poznawać naszego Pana, ale przede wszystkim SŁUCHAĆ Jego słowa: co konkretnie chce mi dzisiaj powiedzieć.

Nie będą to spotkania stricte wykładowe, czyli suche poznanie kontekstu Ewangelii z dnia. Stanie się ten wykład jedynie częścią składową. A to co będzie w centrum naszym spotkań – to postawienie Słowa Bożego w naszym centrum życia. Świadomie będziemy ofiarowywać nasz czas na słuchanie Boga, będziemy trwać przy Słowie rozmyślając o Nim, a następnie wychodząc do naszej codzienności pilnie strzec tego Słowa, gdyż przeznaczył je dla nas Bóg byśmy mogli przemienić swoje serce.

Prosimy Was o zabranie Pisma Świętego Nowego Testamentu bądź też OREMUSA (tudzież telefon z czytaniami również wystarczy), czegoś do notowania, gdyż każde nasze spotkanie będzie odbywać się poprzez czytanie Ewangelii z danego dnia. Co drugą środę miesiąca będziemy spotykać się o godz. 18:30 w bibliotece parafialnej. (Najbliższe spotkanie odbędzie się 17.01.2024)

A w pozostałe środy w miesiące – będziemy Was zachęcać do odbycia drogi LECTIO DIVINA indywidualnie. Owoce z Waszej lektury Słowa z dnia, będziecie mogli przedstawić na spotkaniu wspólnoty – wszystko oczywiście w wolności.

Słowo Boże ma ogromny wpływ na przeżywanie przez Nas codzienności, porządkuje ją, oczyszcza z chaosu, niepokoju, z egoistycznych zapędów. A co najważniejsze: staje się dla Nas PUNKTEM ODNIESIENIA w rozeznawaniu codziennych wyborów. Uczy szukania Nas woli Bożej i odpowiadania na nią. 

Zapraszamy Was serdecznie by poznać jak odwieczne Słowo Boga potrafi zmieniać serce z kamienia w serce z ciała.

Patrycja Partyka